Sociální oblast

Operační program Zaměstnanost

Administrujeme 5 projektů na zkvalitnění sociálních služeb v Kraji Vysočina s dotací 41 miliónů Kč. Dále provádíme čtyři evaluace v oblasti sociální

Příklady úspěšných projektů:

  • Domov Kamélie Křižanov – Krok do života s předpokládanou výší vyrovnávací platby přes 3 mil. Kč.
  • Denní a týdenní stacionář Jihlava – Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě s předpokládanou výší vyrovnávací platby cca 7 mil. Kč,
  • Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina s předpokládanou výší dotace 16 mil. Kč
  • Učit se společně, růst individuálně s předpokládanou výší dotace 11 mil. Kč
Kraj Vysočina

Zřizovatel organizace