Školství

Integrovaný regionální operační program

Administrujeme 16 projektů s dotací 322 miliónů Kč na podporu výuky přírodních věd a cizích jazyků, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Příklady úspěšných projektů:

  • Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonu A
  • Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B
  • Zvýšení kvality vzdělávání ve strojírenských oborech nákupem moderních obráběcích CNC strojů

Největší investicí do školských zařízení byly tři projekty realizované ve Střední průmyslové škole Třebíč s celkovými výdaji cca 200 mil Kč. Byl postaven jeden nový pavilon a jeden pavilon byl zrekonstruován, což umožnilo přesunout část výuky z areálu Demlova a centralizovat ji do areálu Manželů Curieových. Dále byly pořízeny tři CNC stroje.

  • Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku

Dotace přispěla k výraznému posunu v kvalitě výuky zemědělských oborů na České zemědělské akademii v Humpolci, kde v areálu Školního statku byly za cca 60 mil. Kč vybudovány nové prostory pro odbornou praxi. Součástí projektu byla nová budova a technologie pro chov prasat, nová hala pro uskladnění moderních zemědělských strojů a nové zázemí pro výuku.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. „šablony“)

Administrujeme 10 projektů s dotací 10,3 mil. Kč. Přípravujeme 5 žádostí za 4,8 mil. Kč s realizací v období 2019 – 2022.

Kraj Vysočina

Zřizovatel organizace