Ostatní projekty

V realizaci je mnoho dalších více než 50 projektů z různých oblastí a operačních programů, např.:

  • Vytvoření nových IT služeb pro příspěvkové organizace kraje a související pořízení HW a SW vybavení a datových linek v rámci projektu Technologického centra Kraje Vysočina
  • Projekty Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea Vysočiny Třebíč týkající se pořízení vybavení depozitářů a zřízení nové expozice.
  • Vybudování Krajského komunitního a poradenského centra s poradenskými a sociálními službami
  • Modernizace nemocničních informačních systémů a systémů PACS ve všech krajských nemocnicích
  • Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
Kraj Vysočina

Zřizovatel organizace