Implementace Krajského akčního plánu

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Realizace projektu:         15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Realizátor projektu:         Kraj Vysočina

Partneři projektu:            Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o., 31 základních škol a 33 středních škol z Kraje Vysočina

Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně základních škol a středních škol v Kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol (setkávání vedoucích pracovníků v rámci komunit vzájemného učení), metodickou podporu pedagogů i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.

Hlavním cílem projektu je podpora zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťování, vzájemného setkávání a výměny zkušeností základních a středních škol v Kraji Vysočina.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Spolufinancování z EU je zajištěno z 85 %, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu Kraje Vysočina. Celková schválená dotace činí 82,7 mil. Kč.

Podrobné a aktuální informace naleznete na webových stránkách projektu: www.ikapvysocina.cz

Kraj Vysočina

Zřizovatel organizace