Projektová kancelář Kraje Vysočina

Efektivní investice
pro region

Projektová kancelář Kraje Vysočina

Jsme servisní organizací pro Kraj Vysočina a jeho organizace a přispíváme k efektivnímu vynakládání veřejných výdajů, a to především v oblasti dotací, veřejných zakázek, společného nakupování komodit a poskytování sdílených činností.

S čím vám můžeme pomoci

s vyhledáním dotačního titulu, přípravou žádosti a realizací projektu

s evidencí a správou majetku organizace (facility managementem)

s metodickou podporou v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) včetně výkonu pověřence

s nastavením vnitřního řídícího kontrolního systému v organizaci včetně implementace SW CROSEUS

s vedením spisové služby

s veřejnými zakázkami

s problematikou centrálního nákupu

s analýzami a evaluacemi

Naším hlavním klientem je Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace.

Hodnoty, na kterých stavíme

Zodpovědnost

Kvalita

Výkon

Elán

Tým

Ing. Erika Šteflová, MBA

Ing. Erika Šteflová, MBA

ředitelka


Lenka Lédlová

Lenka Lédlová

asistentka

Ing. Pavel Mucha

Ing. Pavel Mucha

vedoucí odboru vnitřních a sdílených činností

Ing. Martina Pernicová

Ing. Martina Pernicová

vedoucí odboru projektového řízení a veřejných zakázek

Mgr. Sylva Staníková

Mgr. Sylva Staníková

právnička, pověřenec pro ochranu osobních údajů


Ing. Hana Brabencová

Ing. Hana Brabencová

projektová manažerka

Bc. Zuzana Melicharová

Bc. Zuzana Melicharová

projektová manažerka

Bc. Iveta Rabasová

Bc. Iveta Rabasová

projektová manažerka

Ing. Adéla Zvolánková

Ing. Adéla Zvolánková

projektová manažerka


Ing. Marek Bena

Ing. Marek Bena

specialista na veřejné zakázky

Ing. Robert Páleník

Ing. Robert Páleník

specialista na veřejné zakázky

Ladislav Šerák

Ladislav Šerák

specialista na veřejné zakázky

Gabriela Vojtěchová

Gabriela Vojtěchová

administrátorka veřejných zakázek


Ing. Radek Rychnovský

Ing. Radek Rychnovský

projektový manažer finanční a řídící kontrola

Ing. Jiří Kubera

Ing. Jiří Kubera

projektový manažer finanční a řídící kontrola

Ing. Jana Hartmanová

Ing. Jana Hartmanová

manažer ochrany osobních údajů

Ing. Kateřina Kurková

Ing. Kateřina Kurková

projektová manažerka


Lenka Klimešová

Lenka Klimešová

obchodní referentka

Dagmar Vebrová

Dagmar Vebrová

personalista

Veronika Kousalová

Veronika Kousalová

koordinační pracovník, personalista

Kontaktní místa

Naše kanceláře najdete v Jihlavě a Brně.

Pracoviště Jihlava

Naplánovat trasu

Pracoviště Brno

Naplánovat trasu

Reference

Administrované projekty v období 2016 – 2020.

Projektový management


Veřejné zakázky

Zrealizovali jsme 147 veřejných zakázek pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace v různých režimech a různého předmětu zadání (zdravotnické přístroje, pomůcky do školy, nákupy automobilů, nákup služeb praní prádla, úklidové služby, IT služby, stavební zakázky atd.)

Zeptejte se podle zákona o svobodném
přístupu k informacím

Organizační
struktura

Poskytování informací
veřejnosti

GDPR

Kraj Vysočina

Zřizovatel organizace